De arbeidsmarkt van nu vraagt steeds meer om een strategische inzet van medewerkers. De vraag naar een brede inzetbaarheid lijkt alleen maar groter te worden. Daarmee krijgt het opleiden en omscholen van personeel hoge prioriteit. Weet u welke richting u op wilt gaan met uw bedrijf en de competenties die u daarbij nodig heeft? Met andere woorden: heeft u voldoende zicht op de duurzaamheid van uw personeelsbeleid?
Wanneer u interesse heeft in een vrijblijvend gesprek over het opzetten, uitvoeren en monitoren van een duurzaam personeelsbeleid dan kunt u contact opnemen met Career & You.
Samen met u wordt een beleid op maat gemaakt die past bij uw organisatorische doelstellingen en uw toekomstvisie.

Waarom het faciliteren van leergedrag?
Een organisatieverandering of een herstructurering in beleid vergt veel van de commitment en de motivatie van medewerkers. Het effect van zo’n verandering is ingrijpend, maar blijft vaak onbesproken of het wordt nauwelijks geduid. En dat terwijl blijvende sturing in zo’n situatie juist essentieel is.
Een nieuwe mentaliteit vestigen in een organisatie vereist gedragsverandering van de medewerkers.

Hoe kan leergedrag gefaciliteerd worden?
Leren is een proces en geen vluchtige bezigheid. Om nieuw verworven kennis daadwerkelijk toe te kunnen passen moet het weer gaan aanvoelen als een natuurlijke gewoonte. Iets waar men zich comfortabel bij voelt. Dat vereist een periode van zorgvuldig faciliteren en monitoren van het leereffect. Career & You biedt professionele begeleiding en sturing bij dit proces. Dit wordt gedaan aan de hand van uitgebreide interviews, de inzet van passende HR instrumenten en een goede afstemming tussen medewerker en organisatiecultuur.

Via het contactformulier kunt u uw vraag stellen over de aanpak of een vrijblijvende offerte aanvragen.

Wanneer u op het punt staat om een nieuwe weg in te slaan dan kan dit veel onzekerheid en twijfel met zich meebrengen. Een nieuwe opleiding of studie beginnen kan een startpunt zijn voor verdere ontwikkeling, maar alleen als u goed weet waar u naartoe werkt. Misschien weet u nog niet zo goed hoe u dit vorm moet geven. Het kan ook zijn dat u het lastig vindt om te bepalen welk type organisatie past bij uw persoonlijkheid en idealen.
Voor alle vragen op het gebied van loopbaanbegeleiding kunt u bij Career & You terecht. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de Birkman methode (http://birkman.nl/). Dit is een gevalideerde vragenlijst die een goede eerste indicatie geeft voor vragen omtrent beroepsmatige belangstelling, organisatiefocus, effectief versus ineffectief gedrag en leiderschapsstijlen. Daarnaast is deze methode zeer geschikt voor het begeleiden van groepsprocessen en team building sessies. Een eerste gesprek is vrijblijvend en in samenspraak met u wordt een individueel loopbaantraject uitgezet of een traject in groepsverband.

Naast loopbaanbegeleiding verzorgt Career & You, in samenwerking met De Bijlespartner (http://www.debijlespartner.nl/), ook scriptiebegeleiding aan HBO studenten en WO studenten die afstuderen op het snijvlak tussen psychologie, bedrijfskunde en communicatiewetenschappen.

Voor meer informatie over scriptiebegeleiding verwijs ik u naar de website van De Bijlespartner of u kunt u vraag stellen via het contactformulier van Career & You.

 

Zelfontwikkeling staat bij veel young professionals en ervaren werknemers tegenwoordig op nummer één. Een absolute noodzaak in een maatschappij waarbij alles razendsnel verandert. De kennis van vandaag sluit niet meer aan op de behoefte van morgen. Een brede inzetbaarheid, een sterk zelfbewustzijn en een goede focus. Daar draait het om. Maar hoe kan dit vertaald worden naar een concreet ontwikkelplan? Op welk gebied zouden u en uw medewerkers hun ontwikkeling vorm willen geven?

Career & You biedt een breed aanbod aan trainingen gericht op langdurige ontwikkeling en een passende nazorg. De impact van een training is pas achteraf zichtbaar. Daarom blijft Career & You dit effect monitoren, nadat de training is afgerond.

Voor trainingen gericht op meer ervaren professionals werkt Career & You samen met http://www.heleenvandenengel.nl/. Drs. Heleen van den Engel heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van cultuur-en gedragsveranderingen in zowel non-profit als profit organisaties.

Training ‘authentiek leiderschap’

De leidinggevende anno 2015 is transparant, verbindend en misschien wel eerder een katalysator van ideeën dan een initiator. Men verwacht niet alleen overwicht, maar vooral eigenheid en gedrevenheid.
Staat u voldoende in contact met uzelf en uw omgeving om deze functie goed uit te kunnen voeren?
Tijdens deze 2-daagse training leert u:

  • Een authentieke visie formuleren en deze toepassen in uw dagelijkse werkzaamheden als leidinggevende
  • Te luisteren naar uw innerlijke kompas en hiernaar te handelen
  • Daadkrachtiger op te treden
  • Uw eigen normen en waarden integreren met uw stijl van leidinggeven

Creatieve methodes toe te passen die u handvatten geven om op een authentieke manier leiding te kunnen geven

Training ‘work life balance’

Ziet u werken en leven als twee aparte begrippen of loopt dit bij u moeiteloos in elkaar over? Bij de meeste mensen die moeite hebben met het bewaken van hun work life balance spreken we over het eerste. Hoe kunt u een betere tijdbewaker worden van uw leven en heeft u voldoende inzicht in wat u energie geeft versus wat energie vreet?
Tijdens deze 1-daagse training leert u:

  • Uw loopbaanmotieven kennen en omzetten in actie
  • De relatie leggen tussen uw geluksfactoren en momenten van ‘flow’
  • Een goede balans te vinden tussen energiegevers en energievreters
  • Betere prioriteiten stellen
  • Assertiever worden in het bewaken van uw persoonlijke agenda

workshop ‘uit de maat’

Soms wordt u geleefd door het ritme van werk en de verhoudingen onderling op de werkvloer. Hierdoor kunt u uw eigen dromen, krachten en talenten uit het oog verliezen. Wanneer u dit persoonlijke ritme kwijt bent, oordeelt u steeds sneller en kunt u langzaam de sturing over uw eigen leven kwijtraken.

Deze workshop is tot stand gekomen in samenwerking met Emma Rekers (muziekmaker en dirigente bij EmmaOpMaat), Iris Oltheten (projectleider educatie bij Metropole orkest) en Milena Haverkamp (actrice bij Alexandra Broeder en Veenfabriek).

Tijdens deze workshop van één dagdeel leert u uw bewustzijn vergroten, patronen te doorbreken en uzelf uit te dagen met voornamelijk muzikale oefeningen. Een muzikale achtergrond is hierbij niet nodig.

Deze workshop is geschikt voor iedereen die uit zijn/haar comfort-zone wil stappen en nieuwe kanten van zichzelf wil ontdekken. Wij geloven hierbij in de verbindende kracht van muziek met bewustwording en creativiteit.

 

Via het contactformulier kunt u uw vraag stellen over het aanbod of een vrijblijvende offerte opvragen.

Blog

 

About

Lise-Lotte Geutjes

owner

Lise-Lotte Geutjes

 

Lise-Lotte Geutjes

(Haarlem, 28 april 1985) studeerde in 2009 af in arbeids & organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast psychologie heeft zij zich tijdens haar studie sterk ontwikkeld op het gebied van filosofie en muziek.
Na haar afstuderen heeft zij meegewerkt aan het schrijven van een boek over generatiemanagement bij CBE Group. Het boek richtte zich op ‘de verloren generatie’. Ook wel bekend als generatie X.
Zij vervolgende haar loopbaan in de werving & selectie van kwantitatieve professionals in de financiële sector. Hier heeft zij ook ruime ervaring opgedaan op het gebied van carrière ontwikkeling, coaching en assessment afname. Daarnaast beschikt zij over een goed inzicht in zowel de trends op de arbeidsmarkt als in arbeidsperspectieven.
In 2013 maakte zij de overstap naar het onderwijs en de wetenschap, want haar passie voor leren en onderzoek heeft haar nooit losgelaten. Momenteel is Lise-Lotte werkzaam als docent HRM en professionele ontwikkeling aan Hogeschool Tio in Amsterdam. Daarnaast verzorgt zij trainingen voor het NCOI op het gebied van leiderschap en psychologie.
Het is haar ambitie om binnen nu en 5 jaar te promoveren op het onderwerp ‘authentiek leiderschap’ bij prof. A. Cozijnsen aan de Vu in Amsterdam. Bekend van onder andere de bestsellers ‘De 7 V’s van verandermanagement’, ‘Organisatie en verandering in de praktijk’ en ‘Anders veranderen’.
Het brede aanbod aan diensten sluit goed aan bij haar brede inzetbaarheid. In haar aanpak is Lise-Lotte creatief, prikkelend, planmatig en oplossingsgericht. Als persoon is zij warm in de omgang, energiek, humoristisch en betrouwbaar.

Contact

Loading

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Back to Top